ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΑΔΕ (ΠΟΛ 1166/18 & ΠΟΛ 1167/18

ΝΕΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΑΔΕ (ΠΟΛ 1166/18 & ΠΟΛ 1167/18 Παρασκευή 21 Σεπτέμβριος 2018

Στη εταιρία μας φροντίζουμε και υλοποιούμε έγκαιρα όλα όσα ορίζουν οι νέες αποφάσεις της ΑΑΔΕ (ΠΟΛ 1166/18 & ΠΟΛ 1167/18, ΦΕΚ Β' 3603/24-08-2018) σχετικά με την αναβάθμιση των λογισμικών υποστήριξης των ταμειακών μηχανών καθώς και των φορολογικών μηχανισμών, ώστε οι πελάτες μας να είναι έτοιμοι και σύννομοι με τις νέες διατάξεις.

Διευκρινίσεις για την ΠΟΛ.1167

 1. Από το Άρθρο 1, προκύπτει ρητά :
 2. Από το Άρθρο 2, προκύπτει ρητά ότι πρέπει να αναβαθμιστούν τα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο «νέες» απαιτήσεις (ειδικό ακυρωτικό, παρακράτηση φόρου κλπ).
 3. Δεν ορίζεται η υποχρέωση αναβάθμισης των εγκατεστημένων ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τις «νέες» απαιτήσεις του άρθρου 2. Η συγκεκριμένη αναβάθμιση, παραμένει στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών των εγκατεστημένων ΕΑΦΔΣΣ.
 4. Τέλος, ορίζεται η υποχρέωση των εμπορικών εφαρμογών (όταν τα παραστατικά που εκδίδουν, σημαίνονται από ΕΑΦΔΣΣ) να εκτυπώνουν στο παραστατικό ή να αποστέλλουν στα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, τα δεδομένα των 22 πρώτων πεδίων του αρχείου e.txt. Αναφέρεται μάλιστα, ότι δεν θα επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση της εμπορικής εφαρμογής, αν δεν καλύπτεται αυτή η προδιαγραφή. 
 5. Από το Άρθρο 3, προκύπτει ρητά ότι το ρολόι των ΦΗΜ, πρέπει να δείχνει την πραγματική ώρα.
 6. Κάθε απόκλιση ρολογιού ΦΗΜ από την πραγματική ώρα, θεωρείται παράβαση και επιβάλλεται πρόστιμο στον κάτοχο του ΦΗΜ, ύψους 500 € (βάση του ν.4174/2013, άρθρο 54, περίπτωση ια «λειτουργία ΦΗΜ με μη εγκεκριμένες προδιαγραφές»).
 7. Ορίζoνται δύο εναλλακτικές μέθοδοι, που μπορεί να επιλέξει ο κάτοχος ΦΗΜ, ώστε να διατηρεί σωστή ώρα στον ΦΗΜ.
 8. Τέλος αναφέρεται, ότι πρέπει να εισάγονται στις παραμέτρους των ΦΗΜ, το AES Key και το URL αποστολής, εντός 10 ημερών από την υποβολή της δήλωσης έναρξης χρήσης ΦΗΜ.
 9. Προσοχή 1 : Δεν αναφέρεται η υποχρέωση δοκιμαστικής αποστολής στον server της ΑΑΔΕ, κατά την εγκατάσταση των ΦΗΜ.
 10. Προσοχή 2 : Δεν ορίζεται υποχρέωση αναβάθμισης των εγκατεστημένων ΦΗΜ, ώστε να επιτυγχάνεται ο συγχρονισμός του ΦΗΜ με το ρολόι του server. Είναι στην διακριτική ευχέρεια των χρηστών, ποια μέθοδο θα επιλέξουν για την διατήρηση της σωστής ώρας στους ΦΗΜ (κλήση τεχνικού ή σύνδεση με server).
 11. Προσοχή 3 : Καλό θα είναι, να γίνεται σαφές στους κατόχους των ΦΗΜ, ότι ο συγχρονισμός των ΦΗΜ με το ρολόι του server της ΑΑΔΕ, προϋποθέτει και τη μεταφορά του αρχείου s.txt (δεδομένα πωλήσεων).
 • Η υποχρέωση των κατόχων αδειών ΕΑΦΔΣΣ να αναβαθμίσουν τα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ, σύμφωνα με τις οριζόμενες στο άρθρο, «νέες» απαιτήσεις.
 • Η υποχρέωση των επιχειρήσεων πρατηρίων καυσίμων να αναβαθμίσουν ή ρυθμίσουν τα λογισμικά υποστήριξης των ΕΑΦΔΣΣ που χρησιμοποιούν, μέχρι την 31-10-2018. 
 • Μέσω επιτόπιας επέμβασης (εξουσιοδοτημένου τεχνικού) στον ΦΗΜ.
 • Μέσω συγχρονισμού του ΦΗΜ με το ρολόι του server της ΑΑΔΕ.

 Τέλος από το Άρθρο 4 (έναρξη ισχύος της ΠΟΛ από τις 1-11-2018) προκύπτει, ότι κάθε ΦΗΜ που θα πουλάτε μετά την 1η Νοεμβρίου, πρέπει να διατίθεται με τα αναβαθμισμένα λογισμικά υποστήριξης (ΕΑΦΔΔΣ) και τα αναβαθμισμένα firmware (ΕΑΦΔΣΣ-ΦΤΜ-ΑΔΗΜΕ), ώστε να καλύπτουν όλες τις ανωτέρω «νέες» προδιαγραφές.

 Διευκρινίσεις για την ΠΟΛ.1166

 1. Στα Άρθρα 1-2-3 και το Παράρτημα Α, καταγράφονται σε ΠΟΛ και επισημοποιούνται, όσα σχετικά είχαν οριστεί με παλαιότερες εγκυκλίους (πρωτόκολλο επικοινωνίας, δεδομένα διαβίβασης κλπ) 
 2. Στο Άρθρο 4 και το Παράρτημα Β, ορίζεται (ως «νέα» προδιαγραφή των ΦΗΜ) η δυνατότητα αυτόματου συγχρονισμού της ώρας των ΦΗΜ, με τη ώρα του server της ΑΑΔΕ