Ταμειακή Μηχανή ELEGANT SUPER

Φορολογική Ταμειακή Μηχανή Α / Δ.

Ιδανική για κάθε επιχείρηση

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Τμήματα • 1000 με 8 εμφανή με (περιγραφή έως 22 χαρακτήρες)
Είδη• 100.000 είδη • Διαχείριση αποθήκης (περιγρ. έως 22 χαρακτήρες)
Χειριστές 100 (με δυνατότητα κωδικού πρόσβασης 8 ψηφίων)
Κατηγορίες 999
Πληρωμές • 26 Τρόποι Πληρωμής • Μετρητά • Επιταγές • Πιστωτικές κάρτες • Πληρωμή Μίκτη (μετρητά και κάρτες) • Αυτόματος υπολογισμός ρέστων κ.λ.π.
Συναλλαγές πωλήσεων• Διαχείρηση πελατών • Διαχείρηση ξένων νομισμάτων
Αναφορές • Ημερήσια Σύνολα • Αναφ. Ειδών Ημέρας • Ανα ΦΠΑ • Aναφ. Τμημάτων • Aναφ. Κατηγοριών • Aναφ. Μετρητών / Συρτ. • Aναφ. Χειριστών • Αναφ. Αποστ. Διακομιστή • Εμφαν. Εισπράξεων • Περιοδική Συνόλων • Περιοδική Ειδών κ.λ. π.
Απόδειξη• Τίτλος απόδειξης σε 7 γραμμές 32 χαρακτήρων • 4 γραμμές υπότιτλος (32 χαρακτήρες) μέχρι 13 διαφορετίκους υπότιτλους • Γραφικά ΣΤΗΝ Αρχή ΚΑΙ ΣΤΟ τέλος Της απόδειξης
Δυνατότητα Εισαγωγής Σχολίων Μέσω χρήσης PC
Τρόπος Αποστολής σε ServerGPRS
Εκτυπωτής• Θερμική εκτύπωση με 38 γραμμές / s • Θερμικός παράλληλος με εύρος 32 χαρακτήρες • Μιά Χαρτοταινία ΜΕ Πλάτος 57-80 χιλιοστά • 32χαρακτήρες/γραμμή • 4 μορφές γραμμάτων: Απλό ΚΑΙ Διπλό Ύψος • Διπλό Πάχος & Διπλο ύψος • Διπλό πάχος
Πληκτρολόγιο36 πλήκτρα
ΟθόνηΟθόνη χειριστή 2 γραμμών και οθόνη πελάτη 2 γραμμών (backlight)
Ηλεκτρονικά Χαρακτηριστικά • Εσωτερική Μπαταρία ΚΑΙ εξωτερικός Μετασχηματιστής AC 100V • Είσοδος - 240V • UPS ενσωματωμένο • Αυτονομία τουλάχιστον 2000 αποδείξεις
Πόρτες επικοινωνίας• Σύνδεση RS232 • Σύνδεση ΜΕ Ζυγαριά • Σύνδεση ΜΕ Scanner ΚΑΙ δυνατότητα Διαχείρισης ζυγιζομένων • Λειτουργία ΣΑΝ φορολογικός Εκτυπωτής
Διαστάσεις / Βάρος300 x 135 x 105 χιλιοστών / 700gr